Oddział w Marszewie czynny jest w godz. 7:00-15:00.

Wychowawczynią grupy „Smerfy” jest mgr Renata Michalska-Wanat.

Do grupy uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Przedszkolaki mogą korzystać z dwóch posiłków (obiad
i podwieczorek) przygotowanych i dowożonych z kuchni przy ZSP Nr1 w Pleszewie. Śniadanka przynoszone są we własnym zakresie, a herbatka przygotowywana jest na miejscu. Przedszkole współpracuje z Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie realizując wspólnie liczne projekty edukacyjne, konkursy i uroczystości przedszkolne. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć: języka angielskiego, rytmiki oraz religii. Przedszkole współpracuje z psychologiem i logopedą organizując specjalistyczną pomoc dla dzieci i rodziców. Oddział w Marszewie mieści się
w wolnostojącym budynku na trasie Pleszew-Czermin. Obok przedszkola znajduje się bezpieczny parking, dużo zieleni oraz nowoczesny plac zabaw. Sale są duże, kolorowe, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne z dostępem do Internetu.


DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA?

  • Na podkreślenie zasługuje piękny wystrój i wyposażenie sal.
  • Na działanie przedszkola rzutuje twórcza kadra co pozwala realizować wiele przedsięwzięć.
  • Przedszkole objęte jest specjalistycznymi działaniami z zakresu sensomotoryki, glottodydaktyki, aktywnego słuchania muzyki, kinezjologii edukacyjnej i wielu innych.
  • Przedszkole wyrównuje szanse edukacyjne w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podejmujemy szybkie decyzje o przeprowadzeniu diagnozy w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek trudności dziecka.
  • Organizujemy dla naszych podopiecznych wycieczki, spacery oraz wyjazdy edukacyjne.
  • Dbamy o współpracę z rodzicami organizując zajęcia otwarte.
  • Nasze dzieci biorą udział w imprezach i konkursach organizowanych w przedszkolu oraz poza nim.
  • Uczestniczymy w akcjach charytatywnych.
  • Bierzemy udział w wielu projektach zdrowotnych budując tym samym świadomość zdrowego odżywiania się.
  • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.