Świetlica „Jedynki” znajduje się na parterze budynku naszej szkoły w sali numer 4. Jest to przestronna sala, wyposażona w nowe meble, tablicę multimedialną, telewizor, gry planszowe i edukacyjne, oraz sprzęt do gier i zabaw ruchowych. Uczniowie mogą również korzystać z sali komputerowej i rekreacyjnej, sali do gier zręcznościowych oraz placu zabaw, piaskownicy  przy  dziedzińcu szkoły, a także boiska wielofunkcyjnego czy sali gimnastycznej szkoły. Opieką świetlicową objęci są uczniowie szkoły, których rodzice pracują, dojeżdżający do szkoły autobusem, czy też uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach basenowych. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach: rano od 6.50 do 7.50 oraz po lekcjach od 11.25 do15.30. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

  • plastyczne, techniczne i muzyczne
  • gry i zabawy ruchowe
  • gry i zabawy dydaktyczne
  • zajęcia integrujące grupę
  • zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne
  • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich)
  • zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów)
  • zajęcia komputerowe
  • zajęcia czytelnicze

Pliki do pobrania:

PLAN PRACY ŚWIETLICY 2023 - 2024.docx

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH.docx

RODZAJE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.docx

Karta zgłoszenia do świetlicy.pdf

Regulamin świetlicy.docx

zgoda_na_powrot.doc