Samorząd Uczniowski Szkoły 

Przewodnicząca : Julia Kopaczewska

Zastępca : Agata Latańska

Sekretarz: Julia Stefaniak

Członkowie:

1. Oliwia Wróbel

2. Zuzanna Łapacz

3. Paulina Szwałek

4. Natalia Szwałek

5. Maja Cieślak

6. Nadia Szczudlik

7. Wiktoria Janiak

8. Łucja Barańska

Młodzieżowa Rada Miejska 

przy ZSP nr 1 w Pleszewie


Delegaci  Martyna Sierecka , Julia Kopaczewska, Aleksandra Mielcarek

Opiekun  Iwona Sroczyńska


Do podstawowych zadań MRM należy: propagowanie idei samorządności lokalnej ; występowanie z wnioskami w imieniu uczniów w sprawach ich nurtujących do władz rządowych i samorządowych; inspirowanie i podejmowanie działań zmierzających do integracji uczniów MiG Pleszew; współpraca z organizacjami, które działają na rzecz pomocy dzieciom; propagowanie idei ochrony praw i godności ucznia , a także praw człowieka.

Nasze działania : przygotowanie sesji MRM; udział w konkursach , akcjach charytatywnych ;przygotowanie kolejnych edycji Talent Show; wycieczki, spotkania integracyjne.


Najnowsze aktualności: