Stołówka i kuchnia w naszej szkole była remontowana i doposażona  w ramach projektu „Posiłek    w szkole i w domu” w 2019 roku. Mieści ona jednorazowo 50 miejsc siedzących. Kuchnia przygotowuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek dla około 100 przedszkolaków oraz około 130 obiadów dla uczniów i pracowników szkoły. Obiady są dwudaniowe po 4 zł za jeden posiłek dla ucznia oraz 10,00 zł dla pracownika szkoły. Termin płatności do 8 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby dni pobytu. W rozliczeniu nie uwzględnia się pierwszego dnia każdej nieobecności dziecka w szkole czy przedszkolu.

OPŁATY: DOŻYWIANIE - MAJ 2024 R.

Prosimy o regulowanie należności do 8 czerwca tylko przelewem na konto szkoły:

37 84070003 0019 1245 2000 0004

Szkoła Podstawowa Uczniowie / Dorośli

Liczba obiadów cena jednostkowa

Cena ogółem

 

 Uczniowie

15 x 4,00 zł

       60,00  zł

 Nauczyciele

15 x 10,00 zł

    150,00  zł

UWAGA!  Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły od 1 lutego 2020 r. wpłaty za wyżywienie w szkole i w przedszkolu należy regulować tylko  przelewem na konto szkoły (wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane).

GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW

  • Tylko dzieci dojeżdżające i oczekujące na obiad z klas I-III                     12.00 – 12.15
  • KLASY I, II, III, IV, V                                                                                   12.15 - 12.30
  • Uczniowie zapisani do świetlicy                                                               12.30 – 13.15
  • KLASY VI, VII, VIII                                                                                      13.15 – 13.30
  • PRACOWNICY – w czasie lekcji lub podczas przerw od 12.15

Posiłki dla nas przygotowują:

Renata Michalak - kucharka

Ewa Łączna - pomoc kuchenna

Violetta Chodnicka - pomoc kuchenna

Joanna Kaźmierczak - intendentka


Jadłospis opracowują: kucharka, intendentka pod kierunkiem wicedyrektor Małgorzaty Rembiasz

Zatwierdza: dyrektor Jolanta Robaczyk

Pliki do pobrania:

Karta na obiady dla pracownika.docx

Umowa na obiady dla pracownika.docx

Karta rezygnacji pracownika z obiadu.docx

Karta na obiady dla ucznia.docx

Umowa na obiady dla ucznia.docx

Karta rezygnacji ucznia z obiadu.docx

Regulamin stołówki.docx