TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025


Zgłoszenie do klasy pierwszej 2024-2025.pdf

Wniosek do klasy pierwszej spoza obwodu 2024-2025 wraz z oswiadczeniami.pdf