TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zgłoszenie do klasy pierwszej 2023-2024.pdf

Wniosek do klasy pierwszej spoza obwodu 2023-2024 wraz z oswiadczeniami.pdf