HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

03.10.2022

07.11.2002

05.12.2022

06.03.2023

03.04.2023

08.05.2023

05.06.2023  

 

 

 

Dyżur pedagogiczny

15.30 - 16.30

 

 

 

nauczyciele

 

 19.09.2022

 


 Spotkania organizacyjne z rodzicami klas I – III 

 

wychowawcy klas

 

20.09.2022


Spotkanie organizacyjne z rodzicami  klas IV - VI                      

wychowawcy klas


 21.09.2022


Spotkanie organizacyjne z rodzicami klas VII - VIII 

wychowawcy klas


21-23.11.2022


Wywiadówka klasy I-VIII : sprawy dydaktyczno - wychowawcze

wychowawcy klas

 

24-26. 01.2023

 

Wywiadówka klasy I-VIII : klasyfikacja śródroczna

 

wychowawcy klas

 

  17.04. 2023

 

Wywiadówki indywidualne: sprawy bieżące, zagrożenie nieklasyfikowaniem, analiza ocen

 

wychowawcy klas

 

16-18.05.2023

 

Wywiadówka klasy I-VIII: klasyfikacja roczna

 

wychowawcy klas