HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

02.10.2023

06.11.2023

04.12.2023

08.01.2024

05.02.2024

04.03.2024

08.04.2024

06.05.2023

03.06.2024

 

 

 


Dyżur pedagogiczny

godz. 15.30 - 16.30

 

 

 


nauczyciele

 25.09.2023 

 Spotkania organizacyjne z rodzicami klas I – VIII

 wychowawcy klas

20-22.11.2023

Wywiadówka klasy I-VIII: sprawy dydaktyczno - wychowawcze

wychowawcy klas

05-07.02.2024

 Wywiadówka klasy I-VIII: klasyfikacja śródroczna

 wychowawcy klas

  08.04. 2024

 Wywiadówki indywidualne: sprawy bieżące, zagrożenie nieklasyfikowaniem, analiza ocen

 wychowawcy klas

  20.05.2024

Wywiadówka klasy I-VIII: klasyfikacja roczna

 wychowawcy klas