Przy ZSP Nr1 w Pleszewie działają trzy oddziały przedszkolne:

 • Gr. „ Krasnale”- wychowawca mgr Katarzyna Żurek 
 • Gr.” Biedronki”- wychowawca mgr Natalia Sas
 • Gr.” Sowy”- wychowawca mgr Zofia Meller


Przedszkole jest otwarte w godz.7:00 -15:30. Każda grupa ma swoją dużą, przestronną salę,
w której spędza większość czasu. W jadłospisie mamy 3 posiłki o stałych godzinach (śniadanie 9:00, obiad 11:30, podwieczorek 14:00) przygotowywane przez szkolną kuchnię. Posiłki spożywamy na stołówce.

Jesteśmy jedynym przedszkolem w mieście mieszczącym się przy szkole. Pozwala
to przedszkolakom na lepszą adaptację w klasie I.


DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA?

 • Mamy dobre warunki lokalowe i położenie.
 • Na podkreślenie zasługuje piękny wystrój i wyposażenie sal.
 • Mamy możliwość korzystania z nowoczesnej sali sportowej oraz orlika.
 • Mamy możliwość korzystania z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej (zajęcia czytelnicze).
 • Mamy możliwość korzystania z pracowni komputerowej, jak również audiowizualnej
 • Na działanie przedszkola rzutuje twórcza kadra cechująca się zróżnicowanym stażem pracy, co pozwala realizować wiele przedsięwzięć łącząc „stare z nowym”.
 • Na wysoki poziom pracy przedszkola wpływa też organizowanie na terenie naszej placówki warsztatów twórczych z zakresu aktywizujących metod pracy.
 • Przedszkole objęte jest specjalistycznymi działaniami z zakresu sensomotoryki, glottodydaktyki, aktywnego słuchania muzyki, kinezjologii edukacyjnej i wielu innych.
 • Przedszkole wyrównuje szanse edukacyjne w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podejmujemy szybkie decyzje o przeprowadzeniu diagnozy w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek trudności.
 • Organizujemy dla naszych podopiecznych wycieczki, spacery oraz wyjazdy edukacyjne.
 • Dbamy o współpracę z rodzicami organizując zajęcia otwarte.
 • Nasze dzieci biorą udział w imprezach i konkursach organizowanych w przedszkolu oraz poza nim.
 • Uczestniczymy w akcjach charytatywnych.
 • Bierzemy udział w wielu projektach zdrowotnych budując tym samym świadomość zdrowego odżywiania się.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
 • Nasze przedszkolaki korzystają z dodatkowych zajęć : języka angielskiego, rytmiki, religii.

Dla rodziców aplikacja "4Parents" służąca do rozliczania opłat za godziny i wyżywienie.