Egzamin klas 8 w roku szkolnym 2022 - 2023

Terminy egzaminów:

Język polski - 23.05.2023

Matematyka - 24.05.2023

Język angielski - 25.05.2023

Za parę miesięcy egzamin klas 8, prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z szczegółami pod linkiem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

"JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM?" - ZALECENIA DLA ÓSMOKLASISTÓW:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20radzi%C4%87%20sobie%20ze%20stresem%20egzaminacyjnym.pdf