GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

ELŻBIETA ŁUCZAK

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

CZAS PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK -12.30-14.30

WTOREK -12.15-14.30

ŚRODA -7.30-14.30

PIĄTEK -7.30-14.30

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ OBEJMUJĄ

  • Świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
  • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI,
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.