„Bez porządnej biblioteki w porządnej
szkole uczyć się nie da”

 (prof. Marian Drzewiecki, bibliotekoznawca)

O bibliotece

Biblioteka Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie jest pracownią szkolną uczestniczącą w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów, kształceniu i doskonaleniu  pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej w środowisku.

 Biblioteka szkolna mieści się w nowym budynku szkoły, na III piętrze w salach 307 -310. Biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię , pomieszczenie z księgozbiorem nauczycielskim i podręcznikami, pokój opracowania zbiorów. W wypożyczalni prowadzimy działalność w zakresie udostępniania zbiorów dla uczniów i nauczycieli. W czytelni – oprócz udostępniania wydawnictw na miejscu – prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem warsztatu informacyjno – bibliograficznego biblioteki , konkursy popularyzujące czytelnictwo, okolicznościowe wystawy, czytanie książek najmłodszym dzieciom, spotkania w „Klubie Dobrej Książki." W roku szkolnym 2020/2021 biblioteka została wyposażona w nowoczesne i funkcjonalne meble biblioteczne.

Zbiory 

Księgozbiór biblioteki to ogółem ponad 12.000 książek gromadzonych zgodnie z profilem szkoły oraz potrzebami i zainteresowaniami użytkowników. Obok zbiorów piśmienniczych biblioteka posiada także inne nośniki informacji: edukacyjne programy komputerowe, multimedialne wydawnictwa informacyjne, audiobooki. Zbiory biblioteki obejmują :

  • lektury podstawowe i uzupełniające dla szkoły podstawowej
  • wydawnictwa informacyjne - encyklopedie, leksykony, słowniki ogólne i specjalne, poradniki) z których można skorzystać na miejscu w czytelni lub wypożyczyć na lekcje
  • literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży
  • wydawnictwa albumowe m. in. z literatury, sztuki , geografii, historii
  • publikacje z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyk nauczania poszczególnych przedmiotów
  • wydawnictwa regionalne o Pleszewie i Wielkopolsce
  • scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych, prace uczniów
  •  multimedialne encyklopedie, słowniki i atlasy
  • filmowe adaptacje lektur szkolnych na płytach DVD

Całość zbiorów została skomputeryzowana w programie bibliotecznym Mol Opivum.

Imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy, projekty edukacyjne

Biblioteka Szkolna organizuje od lat eliminacje szkolne „Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów Szkoły Podstawowej. Laureaci szkolnych eliminacji osiągają wyróżnienia w eliminacjach powiatowych w Bibliotece Publicznej w Pleszewie. Dużą popularnością cieszą się konkursy czytelnicze dla najmłodszych czytelników, starsi uczniowie biorą udział w konkursach typu  booktalking, rankingach na najciekawszą książkę. Biblioteka szkolna uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, włączyła się również w realizację programu „Cała Polska czyta dzieciom”. W ostatnim czasie z uwagi na Covid 19 biblioteka funkcjonowała głównie zdalnie.

 Godziny pracy Biblioteki

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa 8.00 - 14.00

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 14.00

Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz mgr Danuta Basińska – Szablewska.

 ZAPRASZAMY

Najnowsze aktualności: