• 2024-04-26

Drodzy Uczniowie, Rodzice!


Informuję, że w przyszłym tygodniu mamy ustawowo wolny - 1 maja oraz 3 maja 2024r. . Ponadto 2 maja 2024 r. jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - dzień wolny z puli dni dyrektorskich.

Jednocześnie przypominam, że dla rodziców uczniów z klas I-III, pracujących w tym dniu - czynna jest świetlica szkolna od 6.50 - 15.30 (sala nr 4).


Z pozdrowieniami, Jolanta Robaczyk