• 2023-05-19

Drodzy Rodzice,

W związku z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów ósmoklasistów, dni - 23,24,25 maja 2023r. są dniami wolnymi od zajęć szkolnych. Proszę Państwa, aby ten wolny czas - jeżeli jest to możliwe - uczniowie nasi spędzili czynnie na świeżym powietrzu, jak również na czytaniu książek, czy powtórkach wiadomości z niektórych przedmiotów. Ponadto informuję, że w w/w dniach czynna jest świetlica szkolna od 6.50 - 15.30 dla dzieci pracujących rodziców z klas I-III. Przedszkole funkcjonuje bez zmian.


Dyrektor

Jolanta Robaczyk