• 2023-02-06

Rekrutacja do przedszkola odbywa się elektronicznie, rozpoczyna się od 27.02.2023 i trwać będzie do 13.03. 2023 do godz. 12:00.
Link do strony na której będzie można rejestrować wnioski będzie zamieszczony na blogu przedszkola oraz na stronie internetowej szkoły dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 13.02.2023 r.

do 20.02.2023 r.

w godzinach pracy przedszkola

nie dotyczy

2

Rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27.02.2023 r.

do 13.03.2023 r.

 

do godz.12:00

od 04.05.2023 r.

do 18.05.2023 r.

 

do godz.12:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14.03.2023 r.

do 28.03.2023 r.

od 19.05.2023 r.

do 26.05.2023 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 03.04.2023 r.

 

od godz.10:00

od 29.05.2023 r.

 

od godz.10:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 04.04.2023 r.

do 18.04.2023 r.

 

od godz.10:00

od 30.05.2023 r.

do 07.06.2022 r.

 

od godz.10:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2023 r.

14.06.2023 r.