• 2023-06-23
Blog Images

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Niepedagogiczni,
Przyjaciele naszej Szkoły

Dzisiaj po raz kolejny pożegnamy rok szkolny, który był czasem wytężonej pracy i nauki. Wszyscy zdobyliśmy nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe doświadczenie. Gratuluję wszystkim tego - z czego możemy być dumni i mieć satysfakcję. Najbardziej cieszą mnie osiągnięte cele i sukcesy każdego ucznia z osobno – tego chodzącego do klas młodszych I - III, jak również tego starszego – z klas IV - VII .
Pewien amerykański przedsiębiorca i pisarz Jim Rohn powiedział, że „Sukces to nic innego, jak kilka prostych zasad dyscypliny, praktykowanych każdego dnia”. Wiele rzeczy udało nam się zrobić wspólnie ale też i dzięki temu, że każdy z Was potrafił konsekwentnie wykorzystać swój upór, cierpliwość, zrozumienie, systematyczność, aktywność i zaangażowanie. Dziękuję Wam drodzy Uczniowie za ten rok nauki! Dziękuję wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom za ich sumienną i ciężką pracę. Dziękuję wszystkim Pracownikom Niepedagogicznym szkoły - za pracę na rzecz szkoły. Kieruję słowa podziękowania do Rady Rodziców, do wszystkich Rodziców za Wasze zaangażowanie i Waszą pracę na rzecz szkoły. Dziękuję wszystkim Sponsorom i Przyjaciołom szkoły za wspieranie nas i pomaganie nam. Żegnam się ze wszystkimi na okres wakacji słowami „do zobaczenia”. Mam nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się w naszej szkole pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki. W imieniu całej Dyrekcji szkoły życzymy Wszystkim radosnych, pięknych oraz bezpiecznych wakacji.
Jolanta Robaczyk - dyrektor