• 2021-11-28
Blog Images

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Miasto i Gminę Pleszew, dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „EKO Pleszew”. Nadrzędnym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew do zmian w postrzeganiu ich wpływu na środowisko naturalne poprzez edukację ekologiczną. Działania praktyczne są realizowane w trzech obszarach tematycznych: -zdrowie z natury, ochrona przyrody -czyste powietrze , niska emisja pyłów, odnawialne źródła energii

  • zmniejszenie ilości odpadów, segregacja, recykling, W ramach projektu w naszej szkole działa 8 grup uczniowskich. Trzy grupy działają w obszarze "Miasteczko ruchu drogowego", są to zajęcia adresowane do uczniów klas 4 i odbywają się na terenie nowo powstałego obiektu. Pozostałe 5 grup pracuje w obszarze " Eko rozwiązania w życiu codziennym"i obejmują chętnych uczniów z klas 2-8 . Zajęcia odbywają w pracowni ekologicznej, w terenie, w zielonym otoczeniu szkoły i w sali gimnastycznej. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu: ekologia i odnawialne źródła energii, jak z nich korzystać , jak nimi mądrze gospodarować, jak odzyskiwać odpady, jakie eko rozwiązania stosować w życiu codziennym. Ponadto obejmują ćwiczenia praktyczne z przyrodoznawstwa, celowe obserwacje,prace z kartami ekologicznymi.