• 2023-06-05
Blog Images

Nasi uczniowie z kl. VIa zdecydowali się poprowadzić lekcję dotyczącą epoki napoleońskiej. Dwóch chłopców M. Kujawski i S. Vogt poprowadzili ciekawą lekcję bogatą w rożne, nieznane informacje o Napoleonie Bonaparte. Dodatkową atrakcją był Mateusz, który na lekcję przybył ubrany w strój charakterystyczny dla Napoleona i zachowywał się jak ten wielki wódz.