Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz nową broszurę pt.: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży. 

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.

broszura-Dzieci-w-wirtualnej-sieci_wydanie-III_17.02.2022.pdf

broszura-Nastolatki-w-wirtualnym-tunelu-18.02.2022.pdf

PROGRAM-ALKOHOLOWY-2022-2023.pdf