• 2024-03-13

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 20, 21, 22.03.2024r.

Każdego dnia wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia od 8.00, a następnie udają się do kościoła pod opieką nauczycieli w następującym porządku:

KLASY  0 – IV  

09.00 – 10.00 (wychodzą na 2 lekcji, a wracają pod koniec 3 lekcji z nauczycielami uczącymi w tych klasach)

KLASY  V – VIII  

11.45 – 12.45 (wychodzą na 5 lekcji, a wracają pod koniec 6 lekcji z nauczycielami uczącymi w tych klasach)

Pozostałe zajęcia według planu.

ODWÓZ bez zmian

OBIADY bez zmian

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, pozostają w bibliotece szkolnej.

W czasie rekolekcji wielkopostnych brak zadań domowych, kartkówek i sprawdzianów.


Dyrektor, Jolanta Robaczyk