• 2023-03-29
W związku z kolizją autobusu szkolnego w dniu 29.03.2023 informujemy, że przy ul. Marszewskiej w Pleszewie doszło do zderzenia autobusu z wyjeżdżającym z pobocznej drogi samochodem osobowym. W wyniku czego, autobus szkolny doznał uszkodzenia przednich drzwi wejściowych. Nikomu z dzieci dojeżdżających nic się nie stało - wezwano pomoc medyczną, która ustaliła, że nie doszło do żadnych obrażeń. Dzieci zostały zabezpieczone przez opiekuna dowozów, zawiezione zastępczym autobusem do miejsca zamieszkania, a rodzice/prawni opiekunowie poinformowani o zaistniałej sytuacji przez wychowawców klas.