• 2022-11-07

Drodzy Rodzice!

W czwartek 10 listopada 2022r. przypada dzień wolny "dyrektorski" przed Świętem Niepodległości, w związku z powyższym tego dnia uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych. Ponadto informuję, że normalnie funkcjonuje przedszkole oraz świetlica szkolna - pełniąc rolę opiekuńczo - wychowawczą. Kolejne dni wolne będą dopiero w przyszłym roku kalendarzowym - w miesiącu kwietniu.


Z pozdrowieniami,

Jolanta Robaczyk