• 2022-10-27

Drodzy Rodzice! 

W poniedziałek 31 października 2022r. przypada dzień wolny "dyrektorski" przed dniem Wszystkich Świętych, w związku z powyższym tego dnia uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych. Ponadto informuję, że normalnie funkcjonuje przedszkole oraz świetlica szkolna - pełniąc rolę opiekuńczo - wychowawczą. 

Z pozdrowieniami,

Jolanta Robaczyk