• 2022-10-10
Drodzy Rodzice!
W piątek 14 października 2022r. przypada Dzień Nauczyciela, w związku z powyższym tego dnia uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych. Ponadto informuję, że normalnie funkcjonuje przedszkole oraz świetlica szkolna - pełniąc rolę opiekuńczo - wychowawczą.
Z pozdrowieniami,
Jolanta Robaczyk