• 2022-02-01

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14.02.2022 r.

do 11.03.2022 r.

 

do godz. 12:00

od 25.04.2022 r.

do 06.05.2022 r.

 

 

do godz. 12:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.03.2022 r.

do 25.03.2022 r.

od 09.05.2022 r.

do 16.05.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 28.03.2022 r.

 

od godz. 10:00

od 17.05.2022 r.

 

od godz. 10:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia.

od 29.03.2022 r.

do 08.04.2022 r.

 

od godz. 10:00

od 18.05.2022 r.

do 25.05.2022 r.

 

od godz. 10:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.04.2022 r.

26.05.2022 r.