• 2021-10-20
Blog Images

Klasy VIII zaczęły dzisiaj realizację projektu "Świat zamknięty w bryle..." autorstwa Haliny Rembowskiej. Uczniowie realizując projekt będą rozwijać kompetencje matematyczne i społeczne, ucząc się poczucia przynależności do własnego otoczeni – klasy, gotowości poszanowania wartości i prywatności innych osób, będą wzbogacać swoją wiedzę. Praca ta będzie uczyć ich kreatywności i pozwoli im lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Liderzy w klasie VIIId: Alek, Wiktoria i Zosia wybrali już swoje zespoły projektowe, które zajmą się: prostopadłościanami, graniastosłupami oraz ostrosłupam. Dokonali przydziału zadań i tym samym zaczęli realizację projektu.