• 2022-02-03
Blog Images

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

HARMONOGRAM.png