• 2022-05-24
Blog Images

Projekt Eko Pleszew w ZSP nr 1 cieszył się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzone były w ekopracowni, w terenie i w miasteczku rowerowym. Tematem przewodnim naszych zajęć były działania dotyczące odnawialnych źródeł energii. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie zapoznali się z zasobami energetycznymi Ziemi, poszukiwali ekorozwiązań do stosowania w codziennym życiu. Podczas spaceru ekologicznego po Pleszewie pod hasłem „Nasze miasto przyjazne mieszkańcom” uczestnicy wykorzystali karty pracy i zestaw do badania i filtracji wody. Były prowadzone obserwacje dotyczące charakterystycznych miejsc: place z zielenią (rośliny miododajne), park miejski, planty, czytniki poziomu zanieczyszczeń powietrza, ścieżki rowerowe, zielona ściana (Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych), rzeka Ner ( deptak), przydomowe ogrody, ekologiczne kotłownie ( gazowe, olejowe, biomasy) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, RODO, oczka wodne, kompostowniki, zbiórka deszczówki, miejsca założonych kolektorów słonecznych, uliczne lampy wykorzystujące energie słoneczną, turbiny wiatrowe (wiatraki), segregacja śmieci ( osiedla mieszkaniowe), ekologiczne miasteczko ruchu drogowego ( stadion miejski). Zajęcia w ekologicznym miasteczku ruchu drogowego cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy poruszali się alternatywnymi środkami lokomocji. Na zajęciach „Od wiatraczka do wiatraka” uczniowie posługiwali się bezprzewodową stacją meteorologiczną, zestawem do energii odnawialnej i poznali schemat budowy i działania turbiny wiatrowej. Kolejne działania dotyczyły segregacji odpadów i recyklingu. Podczas pokazu z objaśnieniem oraz praktycznych działań wykorzystano zgniatarkę do odpadów PET i kosz na odpady segregowane. Tematyka z tego zakresu była kontynuowana podczas Eko Olimpiady, w której udział wzięli młodzi ekolodzy z Jedynki i z Lenartowic. Sportowo-ekologiczna rywalizacja utrwaliła proekologiczne zachowania. Na zajęciach były wykorzystywane pomoce, które zostały pozyskane w ramach projektu. Dużym wsparciem okazała się strona internetowa www.eko.pleszew.pl i monitor interaktywny. Beneficjenci projektu za pomocą strony sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności poprzez gry, zabawy i quizy ekologiczne. Wszystkim aktywnościom w czasie realizacji projektu informacyjno-edukacyjnego Eko Pleszew przyświecała zasada MYŚL GLOBALNIE- DZIAŁAJ LOKALNIE.

EKO_PLESZEW.mp4

Miasteczko ruchu drogowego 1.mp4

Miasteczko ruchu dogowego 2.mp4

Masteczko ruchu drogowego 3.mp4