• 2022-06-22
Blog Images

Czym jest etwinning? To łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, projekt Unii Europejskiej, który promuje wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystując Internet współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. „Nasza Mama Ukochana”- to projekt etwinning, który realizowała klasa 5b i 5c we współpracy z innymi szkołami w Polsce i poza jej granicami. Był on źródłem pomysłów jak ciekawie i oryginalnie świętować Dzień Matki. Uczniowie przyłączyli się do działań, takich jak tworzenie e-galerii, pisanie listów, projektowanie kartek, nagrywanie piosenek i wykonywanie laurek. Uczniowie i nauczyciele poznawali aplikacje pomagające urozmaicić lekcje, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i na odległość. Udział w projekcie wymagał od nas bycie poetą, plastykiem, grafikiem, muzykiem. Uczył współdziałania między szkołami, logicznego myślenia, zastosowania technologii informacyjnej oraz samodyscypliny i pracy w określonym czasie wg ustalonego harmonogramu. Największą frajdą były spotkania online z uczniami z innych szkół, zwłaszcza poza granicami kraju. Zapraszamy do obejrzenia naszych działań: https://twinspace.etwinning.net/unauthorized?lang=en NAZWA UŻYTKOWNIKA: beloved.mum HASŁO: etwinning1 Lub na facebooku: https://www.facebook.com/groups/644724213523595