• 2023-03-22
Blog Images

Dzisiaj kolejni uczniowie: Paweł i Krystian poprowadzili lekcję matematyki "Oś symetrii figury", dobrze już znaną uczniom metodą "Uczymy innych". Uczniowie aktywnie szukali osi symetrii, wykonując ćwiczenia praktyczne na przygotowanych kartach pracy. Zajęcia były dobrze przygotowane i w ciekawy sposób wprowadzały w temat figur osiowosymetrycznych. Uczniowie z dużą swobodą poprowadzili zajęcia.

opracowanie i zdjecia: H. Rembowska