• 2023-05-22
Blog Images

Prace naszego klubu ruszyły ponownie po krótkiej przerwie. Młodzi adepci sztuki modelarskiej, czyli uczniowie klas 4 i 5, okazali się bardzo wytrwali i pełni entuzjazmu. Wymiana doświadczeń pomiędzy nimi a starszymi kolegami przebiega bez przeszkód z dużą dozą akceptacji i wyrozumiałości. Mam nadzieję, że wszystkie zapoczątkowane projekty, zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości zostaną skutecznie wykończone, tak aby wykonawcy byli usatysfakcjonowani z owoców własnej pracy. Prawdą jest także to, że właśnie dopracowanie szczegółów sprawia klubowiczom nie mało swoistych "kłopotów". W istocie jednak nadal, my nauczyciele, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to jak ważne jest w życiu bycie rzetelnym. Można niestety odnieść wrażenie, że nawet znaczenie tego słowa bywa niezrozumiałe dla uczniów. Jestem jednak przekonany, że krystalizuje się grupa klubowiczów, którzy ową cechę chętnie i szczerze chcą w sobie kształtować.
Dominik Wabiński
w imieniu członków UKM "Maczek"