• 2024-05-24
Blog Images

Uczniowie klasy 1b podczas realizacji projektu ,,Natalia i Antek w świecie matematyki" uświadomili sobie, że znajomość zagadnień matematycznych typu symetria, rytm czy bryły jest pomocna w realizowaniu ciekawych projektów związanych z budownictwem. Pracując w parach stworzyli konstrukcje, w których można zaobserwować symetrię oraz rytm.