• 2023-01-10
Blog Images

Za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Pleszewie do naszej Biblioteki Szkolnej przekazano zestaw książek w ramach projektu „Książki bez granic”. Są to wydawnictwa w języku ukraińskim skierowane do goszczących u nas uczniów z Ukrainy. Mają zapewnić dzieciom rozrywkę oraz pełnić rolę biblioterapeutyczną w niełatwej sytuacji w której się znaleźli. Projekt „Książki bez granic” wdrażany jest przez ukraińskie instytucje z udziałem ukraińskich wydawców, którzy udzielili bezpłatnych praw, a dofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat nad projektem sprawują małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda i małżonka prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska.
Zapraszamy do wypożyczeń!