• 2022-07-27
Blog Images

Za międzynarodowy projekt „Nasza Mama Ukochana- Beloved mum” Krajowa Odznaka eTwinning przyznawana jest za wybitne projekty. Za międzynarodowy projekt „Nasza Mama Ukochana- Beloved mum” Krajowa Odznaka eTwinning przyznawana jest za wybitne projekty. Wyróżnienie to jest świadectwem krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości przyznawana jest nauczycielom i uczniom, którzy aktywnie i w widoczny sposób brali udział w działaniach projektowych. Jest to publiczne potwierdzenie zaangażowania szkoły na rzecz jakości i otwartości we współpracy europejskiej. Zgłoszenia ze szkół do Krajowej Odznaki oceniane są przez Organizację Kontaktową (NSO) z danego kraju. KRYTERIA PRZYZNAWANIA ODZNAKI JAKOŚCI -Innowacja pedagogiczna -Integracja z programem nauczania -Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi -Wykorzystanie technologii

  • Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Realizcja klasy 5b wych. Ilona Kubiak i 5c wych. Iwona Sroczyńska