• 2023-06-02
Blog Images

W dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole dzień patrona 70 Pułku Piechoty. W związku z powyższym odbył się uroczysty apel, w którym wzięły udział wszystkie klasy I - VIII. Podczas apelu przewodniczący klas składali meldunek gotowości do uroczystości z okazji Święta Patrona przewodniczącej szkoły Michalinie Walczak, która zameldowała Pani Dyrektor Jolancie Robaczyk Szkołę Podstawową nr 1 im. 70 Pułku Piechoty gotową do uroczystego apelu. Następnie Pani dyrektor szkoły wygłosiła krótkie przemówienie:

"DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE
DROGA SPOŁECZNOŚĆ PLESZEWSKIEJ JEDYNKI
SPOTYKAMY SIĘ NA DZIEDZIŃCU SZKOŁY, ABY UCZCIĆ PAMIĘĆ NASZEGO PATRONA - 70 PUŁKU PIECHOTY. PATRON TO SZCZEGÓLNA POSTAĆ - WAŻNA I ZNACZĄCA DLA WSZYSTKICH: DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI – DLA UCZĄCYCH SIĘ I PRACUJĄCYCH W NASZEJ SZKOLE. CO ROKU - TUTAJ NA DZIEDZIŃCU SZKOŁY - BĘDZIEMY SIĘ SPOTYKAĆ, ABY PRZYPOMINAĆ WSZYSTKIM - A PRZEDE WSZYSTKIM SOBIE - JAK WAŻNĄ ROLĘ PEŁNIŁ W ŻYCIU MIESZKAŃCÓW PLESZEWA - 70 PUŁK PIECHOTY. BĘDZIEMY PRZYPOMINAĆ, ŻE „JEDYNKA” CHCE PIELĘGNOWAĆ PAMIĘĆ O NIM ORAZ KONTYNUOWAĆ JEGO WARTOŚCI."

Następnie zabrał głos nasz historyk, Pan Dominik Wabiński, który przedstawił krótki rys histotyczny o patronie szkoły. Uczniowie odśpiewali dwie żołnierskie piosenki związane z naszy patronem, po czym rozeszli się do klas.