• 2023-04-19
Blog Images

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała zaktualizowane, III wydanie broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” (wydanie II zostało przesłane do Państwa w maju 2021 r.) oraz nową broszurę pt.: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży. Materiały w wersji elektronicznej zostały bezpłatnie przekazane Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jak również pozostałym kuratoriom, w celu ich upowszechnienia wśród rodziców wielkopolskich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.

Broszura - Dzieci w wirtualnej sieci:
https://komunikaty.ko.poznan.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1890 Broszura - Nastolatki w wirtualnym tunelu:
https://komunikaty.ko.poznan.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1891