TargiWstecz  

 

Targi Edukacyjne w Poznaniu

Już po raz dwunasty na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się w dniach 22-24 lutego 2008 r. Targi Edukacyjne pod hasłem „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. W trakcie imprezy uczniowie i ich rodzice mieli okazję zdobyć wszelkie informacje dotyczące wyboru dalszej drogi szkolnej. Targi Edukacyjne są doskonałym miejscem, by zaprezentować swój dorobek oraz pomysły na przyszłość. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy wszystkie szkoły w Polsce muszą zmierzyć się z niżem demograficznym. W czasie targów odbywały się konferencje i seminaria dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Organizowane były cykle otwartych wykładów oraz warsztaty przedmiotowe. Prezentowane były międzynarodowe programy edukacyjne. Przez cały czas trwania targów na scenach występowali uczniowie i studenci. Imprezie towarzyszył także Salon Wyposażenia Szkół, w którym wzięło udział wiele firm produkujących pomoce naukowe, meble oraz systemy audiowizualne. Po raz drugi z rzędu w poznańskich targach edukacyjnych wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli z miasta i gminy Pleszew oraz kierownik Wydziału Edukacji – p. Alicja Sobkowiak. Dyrektorzy nawiązali kontakty z przedstawicielami szkół publicznych, ale także niepublicznych, które  finansowane są z subwencji oświatowej oraz wpłat rodziców (czesne). Rozmawiano na temat sposobów zarządzania placówkami oświatowymi – rozwijania bazy szkół, problemach wynikających ze zjawisk demograficznych i sposobach zatrudniania nauczycieli. Szkoły w Poznaniu i okolicach działają w warunkach dużej konkurencji, dlatego też starają się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do rozwoju indywidualnego (zajęcia komputerowe, plastyczne, muzyczne, językowe, sportowe – basen, tenis itp.). Walczą także o nauczycieli, proponując znacznie wyższe zarobki niż w szkołach publicznych. Pleszewscy dyrektorzy interesowali się ponadto funkcjonowaniem stołówek szkolnych i innymi formami dożywiania dzieci. Jak wynika z rozmów, szkoły korzystają z różnych możliwości – tradycyjnych stołówek prowadzonych przez placówki czy ajentów, ale także cateringu. Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony, o których warto pamiętać, podejmując decyzje we własnym środowisku. Doświadczenia zdobyte na targach zostaną wykorzystane w codziennej pracy pleszewskich szkół, aby można było jak najlepiej zarządzać finansami publicznymi.

     
   
  Foto: Janusz M. Lewandowski